Sveikatos samprata

Sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės būsena, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas .

Geros sveikatos komponentai :

Fizinė sveikata – kai visos sistemos funkcionuoja be sutrikimų .

Psichinė (emocinė) sveikata – kai žmogus moka džiaugtis, liūdėti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, reikšti emocijas .

Socialinė sveikata – santykiai, bendravimas su kitais žmonėmis .

Protinė sveikata – gebėjimas mąstyti, atlikti protinio mąstymo reikalaujančias užduotis .

Dvasinė sveikata – gyvenimo patirtis, žmogaus pasaulėžiūra, tai kuo jis tiki, kaip išgyvena .

Svarbiausi sveikatą apibūdinantys kriterijai :

 1. Amžiaus atitikimas, harmoningas vystymasis .
 2. Teisingai funkcionuojantys organai .
 3. Nesirgimas lėtinėmis ligomis .
 4. Organizmo atsparumas .

SVEIKATĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Genetinis pagrindas –  20 proc. (paveldimų ligų yra daug, jos išgydomos retai)

Elgesys – 50 ir daugiau proc. (žmogaus gyvensena priklauso nuo biologinių, socialinių bei kultūrinių veiksnių ir formuojasi veikiama socialinės aplinkos, bendraujant su tėvais ir kitais šeimos nariais, aplinkiniais žmonėmis .

Sveika gyvensena – kasdieninis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina rezervines organizmo galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, gerinti savo sveikatą . Sveikos gyvensenos veiksniai : sveika mityba, optimalus fizinis aktyvumas ir grūdinimasis, racionali darbo ir poilsio kaita, asmens higiena ir kūno priežiūra, psichoemocinis stabilumas, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas, žalingų įpročių atsisakymas).

Aplinka – 20 proc. (blogos fizinės aplinkos sąlygos : užterštas oras, vanduo, dirvožemis, maisto produktai ; prastos šeimos gyvenimo sąlygos, žemas išsilavinimas, menkos pajamos, nepalanki fizinė ir psichologinė aplinka mokykloje daro neigiamą  įtaką žmogaus sveikatai) .

Medicinos lygis – 8 – 10 proc. (medicina nustato ligas ir jas gydo, tačiau vis daugiau dėmesio skiriama ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui į pirmą vietą iškeliant sveikos gyvensenos ugdymą).

ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS PROBLEMOS

Dabartiniu metu yra kuriamos naujos technologijos, todėl pakito visa mus supanti aplinka ir organizmai . Vienas iš pagrindinių pakitimų yra akceleracija . Jaunuoliai greičiau subręsta, didėja lytinis potraukis . Svarbi gyventojų sveikatos problema yra AIDS, kuri plinta ne tik lytiniu keliu, bet ir užsikrečiama ligoninėje, nes nesilaikoma higienos normų . Svarbi problema narkotikų vartojimas, kuriuos vartoja labai daug jaunų žmonių . Narkotinėms medžiagoms priklauso alkoholio vartojimas ir rūkymas . Prie jų priprantama, kai mažėja poveikis, reikia didinti dozes . Dar didesne problema tampa psichinės sveikatos sutrikimai . Jaunimo tarpe labiausiai pasitaikančios neurozės ir psichozės . Esant dideliam informacijos srautui, intensyviam, neramiam gyvenimo būdui, profesinei konkurencijai – dažnos depresijos, nuolatiniai stresai .

Sveikatos sutrikimams įtakos turi ir aplinkos užterštumas . Dažnos taip vadinamos profesinės ligos, kurių turi net mokiniai .

Dažniausiai pasitaikantys sutrikimai :

 1. Kvėpavimo takų ligos
 2. Akių ir jų priedų ligos
 3. Traumos ir pasinuodijimai
 4. Ausų ligos
 5. Infekcinės, parazitinės ligos
 6. Virškinimo ligos
 7. Kaulų raumenų ligos
 8. širdies kraujagyslių ligos, piktybiniai navikai .